Aquirius

Onze diensten

Voor woningcorporaties

Lean is een filosofie die als doel heeft zoveel mogelijk waarde voor de klant te creëren met zo min mogelijk verspillingen in het proces. In de Lean aanpak zijn het de medewerkers uit het proces die de verandering realiseren.

Onze klanten bevinden zich vooral in de volgende sectoren:

(meer…)

Verbeteren Samenwerking

Dat mensen in organisaties samen iets tot stand brengen, vindt iedereen vanzelfsprekend. Samen werken is een gegeven, maar ècht samenwerken, krachten bundelen en elkaars sterke kanten benutten, dat is een kunst.

Samenwerken is mensenwerk. Soms gaat de samenwerking in het team moeizaam, waardoor mensen gedemotiveerd raken en er irritaties ontstaan. Overleggen lopen niet lekker en besluiten worden niet of nauwelijks genomen. Er wordt veel over elkaar in plaats van met elkaar gepraat. De sfeer verslechtert en resultaten hebben te leiden onder het “gedoe” in het team. En als leidinggevende ben je zoekende naar de oplossing. (meer…)

Het asbestproces en LAVS

Uw organisatie overweegt of heeft besloten om het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) te gaan gebruiken. Het gebruik van het LAVS kan een goede bijdrage leveren aan de resultaten die uw organisatie beoogt. Zowel binnen het asbestproces als aan de onderlinge samenwerking met de ketenpartners wordt hiermee een kwaliteitsimpuls gegeven.

Het implementeren van het LAVS is geen doel op zich en behelst meer dan alleen de ingebruikname van het ICT systeem. Het gebruik van het LAVS brengt veranderingen in de werkprocessen met zich mee. Zowel binnen de organisatie als met de ketenpartners. Er zullen besluiten genomen moeten worden en vragen beantwoord.

(meer…)

Artikelen

Wordt er teveel gevraagd van corporatie-medewerkers?

Waarschijnlijk herken je het wel. Ondanks (of vanwege?) alle initiatieven om de werkdruk te verlagen, neemt deze alleen maar toe. Alles moet en gaat anders. De klant centraal, transparantie en participatie. Maar ook nieuwe systemen, anders rapporteren, andere manieren van samenwerken.

Dat vraagt nogal wat. Verantwoordlijkheden worden laag in de organisatie belegd. De medewerker is aan zet! In praktijk bekent dit:

  • meedoen in diverse projecten
  • jezelf ontwikkelen
  • het dagelijks werk op orde hebben
  • processen verbeteren
  • klantgesprekken voeren
  • teambuilding

Begin er maar eens aan!

Het hoofd boven water houden

Lees verder

Ringstaartmaki en Origami: inspiratie voor procesverbeteringen!

Ringstaartmaki en origami, de kans is groot dat je van beide ooit weleens hebt gehoord. Maar wat is de relatie met processen optimaliseren?

  • De ringstaartmaki kennen wij van zijn ongekende alertheid. Hij is observerend, oplettend, nieuwsgierig en geïnteresseerd. Kijkt naar alles wat er in zijn omgeving staat te gebeuren, beschouwt hoe alles continu verandert en… anticipeert daarop!
  • Origami kennen we van de kunstzinnige vouwwerkjes van papier. De meest creatieve, nieuwe en soms ondenkbare vormen komen tot stand door denkwerk, analyse en… doen!

Lees verder

Gedwongen samenwerking? Voorkom weerstand!

Het zal je maar gebeuren. Je hoort ineens dat jouw team wordt samengevoegd met een ander team dat je totaal niet kent. Het fusieplan is al rond en jullie moeten gaan samenwerken. Móeten ja, want er valt niks te kiezen…

Logisch dat je mensen dan weerstand voelen en in eerste instantie alleen maar nadelen zien. Hoe zorg je er als manager voor dat zo’n fusie toch een goede kans van slagen heeft? Hoe neem je weerstand en vooroordelen weg? En nog belangrijker: hoe zorg je voor wederzijdse waardering?

Om deze uitdaging het hoofd te bieden werd ik gevraagd  om mee te denken met beide afdelingshoofden. We waren het al snel eens. We gaan er vóór de daadwerkelijke fusie voor zorgen dat de mensen elkaar eerst leren kennen en met elkaar gaan inzien welke voordelen de samenvoeging heeft. Niet door de bedrijfskundige voordelen toe te lichten, maar door “de mens” aandacht en tijd te geven.

Lees verder

Wat klanten zeggen

LEES WAT ONZE KLANTEN HEBBEN ERVAREN

Van onbegrip naar respect

Ik wist niet dat mensen zo konden verschillen. Totdat ik met mijn collega op één kamer kwam te zitten. Ik voelde me vaak genegeerd of als niet belangrijk in een hoek gezet. En hij irriteerde zich mateloos aan mijn bemoeienissen, die ik zag als behulpzaamheid.

Toen we onze drijfveerprofielen bekeken, zagen we precies waar de verschillen en overeenkomsten lagen. En toen bleek dat we eigenlijk heel veel respect hadden voor elkaars sterke punten. En dat we door een paar kleine aanpassingen aan onze minder sterke punten wrijving konden vermijden. En nu werken we alweer een jaar samen op één kamer met respect voor elkaar en elkaars werk.

Verbeteren procesgericht werken: de aanpak

Reactie Beleidsadviseur Gemeente Maasdriel

In het begin stond ik sceptisch tegenover weer een ontwikkel c.q. leiderschaps-instrument. Na het lezen van de invulinstructie heb ik de vragen naar eer en geweten ingevuld. Het inzicht in mijn eigen drijfveren heeft mij veel gebracht.

Toen het profiel van mij werd besproken werd het mij duidelijk.

(meer…)