Aquirius

Onze diensten

Voor woningcorporaties

Lean is een filosofie die als doel heeft zoveel mogelijk waarde voor de klant te creëren met zo min mogelijk verspillingen in het proces. In de Lean aanpak zijn het de medewerkers uit het proces die de verandering realiseren.

Onze klanten bevinden zich vooral in de volgende sectoren:

(meer…)

Interimmanagement

Interim management geeft u een ideale kans om twee zaken te combineren. Enerzijds om tijdelijk capaciteit in te vullen en anderzijds verbeteringen door te voeren. Graag krijgen wij daarom, binnen de geboden interim-periode, een opdracht mee om zaken te verbeteren.

U zoekt een interim-manager met oog voor de mens en werkend vanuit het belang van de organisatie.

Redenen om ons als interim-manager in te zetten?

 • U zoekt tijdelijke vervanging voor een vertrekkende manager.
 • Uw organisatie heeft behoefte aan tijdelijke invulling van een managementfunctie in verband met een aanstaande reorganisatie.
 • Uw projecten of programma’s vragen teveel tijd van uw lijnmanagement, waardoor behoefte ontstaat aan tijdelijke invulling van de managementfunctie.

(meer…)

Het asbestproces en LAVS

Aquirius is dè expert op het gebied van de implementatie van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). We zijn vanaf het prille begin betrokken bij de ontwikkeling van het systeem en kennen het LAVS door en door. Naast het systeem kennen we ook de werkprocessen in de praktijk en weten hoe het LAVS het beste ingepast kan worden. We zijn om die reden ook door Aedes gevraagd om de lead te nemen in het opstellen van het draaiboek “LAVS voor corporaties”.

Het implementeren van het LAVS is geen doel op zich en behelst meer dan alleen de ingebruikname van het ICT systeem. Het gebruik van het LAVS brengt veranderingen in de werkprocessen met zich mee. Zowel binnen de organisatie als met de ketenpartners. Er zullen keuzes worden voorgelegd en besluiten genomen moeten worden. Door onze jarenlange ervaring met dit soort verandertrajecten weten wij waar u op moet letten en wat de impact van een bepaalde beleidskeuze inhoudt.

(meer…)

Artikelen

Samenwerken binnen of tussen teams?

Als ik aan een medewerker vraag hoe de samenwerking in de organisatie is, dan krijg ik in bijna alle gevallen een antwoord dat betrekking heeft op de samenwerking in het eigen team (of cluster of afdeling).

Logisch?

Medewerkers voelen zich onderdeel van hun “eigen” team. Type werk, opleiding, hoeveelheid klantcontact, het zijn allemaal factoren die er voor kunnen zorgen dat mensen binnen teams vaak meer op elkaar lijken dan mensen uit een ander team. Mensen zijn geneigd te investeren in de (verbetering van) samenwerking binnen het eigen team. Vaak kennen teams een eigen sub-cultuur.

Maar juist in de samenwerking met andere teams is voor organisaties veel te halen. In de samenwerking tussen teams ontstaan de meeste verstoringen. Deze worden soms uitgebreid in het “eigen” team besproken. Dit vergroot de binding binnen het team, maar ook de afstand tot andere teams.

Hoe dan?

Lees verder

Wordt er teveel gevraagd van corporatie-medewerkers?

Waarschijnlijk herken je het wel. Ondanks (of vanwege?) alle initiatieven om de werkdruk te verlagen, neemt deze alleen maar toe. Alles moet en gaat anders. De klant centraal, transparantie en participatie. Maar ook nieuwe systemen, anders rapporteren, andere manieren van samenwerken.

Dat vraagt nogal wat. Verantwoordlijkheden worden laag in de organisatie belegd. De medewerker is aan zet! In praktijk bekent dit:

 • meedoen in diverse projecten
 • jezelf ontwikkelen
 • het dagelijks werk op orde hebben
 • processen verbeteren
 • klantgesprekken voeren
 • teambuilding

Begin er maar eens aan!

Het hoofd boven water houden

Lees verder

Ringstaartmaki en Origami: inspiratie voor procesverbeteringen!

Ringstaartmaki en origami, de kans is groot dat je van beide ooit weleens hebt gehoord. Maar wat is de relatie met processen optimaliseren?

 • De ringstaartmaki kennen wij van zijn ongekende alertheid. Hij is observerend, oplettend, nieuwsgierig en geïnteresseerd. Kijkt naar alles wat er in zijn omgeving staat te gebeuren, beschouwt hoe alles continu verandert en… anticipeert daarop!
 • Origami kennen we van de kunstzinnige vouwwerkjes van papier. De meest creatieve, nieuwe en soms ondenkbare vormen komen tot stand door denkwerk, analyse en… doen!

Lees verder

Wat klanten zeggen

LEES WAT ONZE KLANTEN HEBBEN ERVAREN

Van onbegrip naar respect

Ik wist niet dat mensen zo konden verschillen. Totdat ik met mijn collega op één kamer kwam te zitten. Ik voelde me vaak genegeerd of als niet belangrijk in een hoek gezet. En hij irriteerde zich mateloos aan mijn bemoeienissen, die ik zag als behulpzaamheid.

Toen we onze drijfveerprofielen bekeken, zagen we precies waar de verschillen en overeenkomsten lagen. En toen bleek dat we eigenlijk heel veel respect hadden voor elkaars sterke punten. En dat we door een paar kleine aanpassingen aan onze minder sterke punten wrijving konden vermijden. En nu werken we alweer een jaar samen op één kamer met respect voor elkaar en elkaars werk.

Verbeteren procesgericht werken: de aanpak

Reactie Beleidsadviseur Gemeente Maasdriel

In het begin stond ik sceptisch tegenover weer een ontwikkel c.q. leiderschaps-instrument. Na het lezen van de invulinstructie heb ik de vragen naar eer en geweten ingevuld. Het inzicht in mijn eigen drijfveren heeft mij veel gebracht.

Toen het profiel van mij werd besproken werd het mij duidelijk.

(meer…)