Aquirius

Onze diensten

Lean voor non-profit

Lean is een filosofie die als doel heeft zoveel mogelijk waarde voor de klant te creëren met zo min mogelijk verspillingen in het proces. In de Lean aanpak zijn het de medewerkers uit het proces die de verandering realiseren.

Onze klanten bevinden zich vooral in de volgende sectoren:

(meer…)

Verbeteren Samenwerking

Dat mensen in organisaties samen iets tot stand brengen, vindt iedereen vanzelfsprekend. Samen werken is een gegeven, maar ècht samenwerken, krachten bundelen en elkaars sterke kanten benutten, dat is een kunst.

Samenwerken is mensenwerk. Soms gaat de samenwerking in het team moeizaam, waardoor mensen gedemotiveerd raken en er irritaties ontstaan. Overleggen lopen niet lekker en besluiten worden niet of nauwelijks genomen. Er wordt veel over elkaar in plaats van met elkaar gepraat. De sfeer verslechtert en resultaten hebben te leiden onder het “gedoe” in het team. En als leidinggevende ben je zoekende naar de oplossing. (meer…)

Interim Management

Interim management geeft u een ideale kans om twee zaken te combineren. Enerzijds om tijdelijk capaciteit in te vullen en anderzijds verbeteringen door te voeren. Graag krijgen wij daarom, binnen de geboden interim-periode, een opdracht mee om zaken te verbeteren.

U zoekt een interim-manager met oog voor de mens en werkend vanuit het belang van de organisatie.

(meer…)

Artikelen

Van het incassoproces je droomproces maken

Hoe kan het dat de ene organisatie al na een paar weken met de implementatie van het gewenste proces begint en de ander na 3 jaar nog steeds worstelt met haar droomproces?

Veel hangt samen met de manier waarop er met de Lean methodiek in de organisatie aan de slag is gegaan. De neiging die veel organisaties hebben is om het heel groot en breed aan te vliegen. Als men start met Lean, wil men dat het hele proces in één keer goed wordt aangepakt tot het droomproces is bereikt en ze er dan ook voor de ‘komende jaren’ mee vooruit kunnen. Dat is echt een utopie.

Lees verder

Drijfveren als motor van verandering

Procesbetrokkenen zijn vaak verdeeld over de hele organisatie: van KCC, Beleid, Verhuurmutatie tot Financiën. Deze afdelingen hebben een eigen cultuur, een eigen werkwijze en zelfs taalgebruik, die duidelijk wordt bij het willen verbeteren van de processen die over afdelingen heen gaat. Alleen al de doelstelling “klantgericht willen werken” kan heel verschillend worden uitgelegd.

Artikel Drijfveren als motor van verandering

Wat klanten zeggen

LEES WAT ONZE KLANTEN HEBBEN ERVAREN

Van onbegrip naar respect

Ik wist niet dat mensen zo konden verschillen. Totdat ik met mijn collega op één kamer kwam te zitten. Ik voelde me vaak genegeerd of als niet belangrijk in een hoek gezet. En hij irriteerde zich mateloos aan mijn bemoeienissen, die ik zag als behulpzaamheid.

Toen we onze drijfveerprofielen bekeken, zagen we precies waar de verschillen en overeenkomsten lagen. En toen bleek dat we eigenlijk heel veel respect hadden voor elkaars sterke punten. En dat we door een paar kleine aanpassingen aan onze minder sterke punten wrijving konden vermijden. En nu werken we alweer een jaar samen op één kamer met respect voor elkaar en elkaars werk.

Verbeteren samenwerking: de aanpak

Reactie Beleidsadviseur Gemeente Maasdriel

In het begin stond ik sceptisch tegenover weer een ontwikkel c.q. leiderschaps-instrument. Na het lezen van de invulinstructie heb ik de vragen naar eer en geweten ingevuld. Het inzicht in mijn eigen drijfveren heeft mij veel gebracht.

Toen het profiel van mij werd besproken werd het mij duidelijk.

(meer…)